สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำเว็บไซด์ เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป ให้สามารถรับรู้ข่าวสาร การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสคนร้าย สอบถามปัญหาใดๆ ผ่านเว็บไซด์แห่งนี้ได้.. ขอได้รับความขอบคุณจาก พ.ต.อ.ชลิต  ศรีหานู   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี    

   dia_brown.gif หน้าแรก
   
dia_brown.gif ประวัติ
   
dia_brown.gif ทำเนียบหัวหน้าสถาน
   
dia_brown.gif วิสัยทัศน์ สภ.เพ็ญ
   
dia_brown.gif ผู้บังคับบัญชา
   
dia_brown.gif ผู้บังคับบัญชา สภ.เพ็ญ
   
dia_brown.gif ผู้กำกับการ สภ.เพ็ญ
   
dia_brown.gif  กต.ตร.สภ.เพ็ญ
   
dia_brown.gif งานสืบสวน
   
dia_brown.gif งานสอบสวน
   
dia_brown.gif งานสื่อสาร
   
dia_brown.gif งานจราจร
   
dia_brown.gif งานป้องกันปราบปราม
   
dia_brown.gif งานมวลชนสัมพันธ์
   
dia_brown.gif ทำเนียบ สภ. เพ็ญ
   
dia_brown.gif  แผนงานการพัฒนา
   
dia_brown.gif ผู้ดูแลเว็บไซต์
   
dia_brown.gif ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส    
 

 

   วิสัยทัศน์ตำรวจเพ็ญ บริการเท่าเทียม ยุติธรรม ชุมชนสัมพันธ์ปรองดอง     สนองนโยบายของรัฐ ขจัดมหันตภัยยาเสพติด ปราบทุจริตผู้มีอิทธิพล   รณรงค์สร้างวินัยจราจร.

 

 

 

 
ลิงค์บริการ/สาระน่ารู้
  dia_brown_1.gif สำนักเลขาฯ ครม.
  dia_brown.gif ราชกิจจานุเบกษา
  dia_brown.gif รวมกฎหมาย
  dia_brown.gif ห้องสมุดกฏหมาย
  dia_brown.gif วิธีดูธนบัตรปลอม
  dia_brown.gif แจ้งคนหาย
  dia_brown.gif รหัสไปรษณีย์
  dia_brown.gif ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  dia_brown.gif หมายเลขโทรศัพท์
  dia_brown.gif ยื่นภาษีออนไลน์
  dia_brown.gif ข้อมูลจังหวัด
  dia_brown.gif แผนที่ประเทศไทย
  dia_brown.gif ตรวจสลากกินแบ่งรัฐ
  dia_brown.gif กบข.
  dia_brown.gif  เที่ยวทั่วไทย
หน่วยงานยุติธรรม

  dia_red.gif ศาลธรรมนูญ

  dia_red.gif ศาลปกครอง

  dia_red.gif ศาลฎีกา

  dia_red.gif ศาลอาญา

  dia_red.gif ศาลแพ่ง

  dia_red.gif สำนักงานอัยการสูงสุด

  dia_red.gif กรมบังคับคดี

  dia_red.gif พระราชกิจจานุเบกษ

  dia_red.gif เนติบัณฑิตยสภา

  dia_red.gif ไทยจัสติส thaijustice

  dia_red.gif ตรวจสอบราคาน้ำมัน
  dia_red.gif ตรวจสอบสภาพอากาศ
  dia_red.gif ตรวจสอบประกันสังค
  dia_red.gif ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 1
  dia_red.gif ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
อาสาสมัครตำรวจบ้าน

 6_c.gif ตำบลนาพู่

 6_c.gif ตำบลเชียงหวาง

 6_c.gif ตำบลสุมเส้า
 6_c.gif ตำบลนาบัว
 6_c.gif ตำบลเชียงหวาง
 6_c.gif ตำบลบ้านธาตุ
 6_c.gif ตำบลโคกกลาง
 6_c.gif ตำบลเหล่า
ข้อมูลท้องถิ่น
 dia_purple.gif สินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 dia_purple.gif สถานที่ราชการ
 dia_purple.gif สถานพยาบาล
 dia_purple.gif สถานศึกษา
 dia_purple.gif ศาสนา วัด โบสก์
 dia_purple.gif ธนาคาร/ATM.
 dia_purple.gif สถานที่ท่องเที่ยว
 dia_purple.gif ร้านอาหาร
 dia_purple.gif ปั้มนำมัน
 dia_purple.gif OTOP
 
คู่มือประชาชน
square06_red.gifการไปติดต่อสถานีตำรวจ
square06_red.gifกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
square06_red.gifกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
square06_red.gifวิธีป้องกันอาชญากรรม
square06_red.gifวิธีป้องกันอัคคีภัย
square06_red.gifแผนที่เดินทาง / เส้นทางรถเมล์
    
 
 

 

 

 


ลำดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32
33
34
35
36
37

ยศ

ส.ต.ท.
ส.ต.ท.
ส.ต.ท.
จ.ส.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
 พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.

ชื่อ

หมื่นเคย
ลบ
ศรี
พินิจ
ธวัช
บัญฑิต
เภา
กมล
เทพ
ถนอมศักดิ์
สมคิด
สุชาติ
สุชาติ
บัญญัติ
ฟูศักดิ์
อภิชัย
ศิลป์
สายชล
พัฒน์
จรูญ
ชุมพงษ์
บุญจันทร์
มาโนช
ศักดิ์สิงห์
ศักดิ์สิงห์
นิรันดร์
วิรัตน์
บุญลือ
วันชาติ
ศุภโยชภ์
ทรงพร
พิเชฐ
รักษ์พงศ์
นวาระ
 วุฒิศักดิ์
กิรติกร
 ชลิต

นามสกุล

ปราบทมิฬ
ชัยวงศา
ซองทุมมินทร์
พวงกัญญา
ลิมสุวรรณ
วาจารัตน์
อุดมกูล
ดีนาง
ปัญญาประชุม
หงษ์ทอง
จีระเศรษฐ์
นาคสู่สุข
ศรีเพ็ญชัย
สู่พานิช
บูรณธนิต
สักตบุศย์
พานิชพันธ์
จันทรางกูร
ภูมิผล
เหมนิธิ
สุทธิรักษ์
พิสัยพันธ์
เรืองรอง
สายบัว
สายบัว
ไพบูลย์ศิลป์
ราชณรงค์
กอบางยาง
สุริเย
ธารีไทย
สารพานิช
วงษ์บุรี
รัตนพงศ์
จันนาวัน
รองเมือง
อมรพัฒน์ภาคิน
ศรีหานู

ตำแหน่ง

หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
หัวหน้าสถานี
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
ผู้บังคับกอง
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
สารวัตรใหญ่
รองผู้กำกับการ
รองผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ 
ผู้กำกับการ 
ผู้กำกับการ 
ผู้กำกับการ
ผู้กำกับการ 
ผูกำกับการ

ดำรงตำแหน่งระหว่าง

พ.ศ.2470 -  พ.ศ.2473
พ.ศ.2473 -  พ.ศ.2476
พ.ศ.2476 -  พ.ศ.2479
พ.ศ.2479 -  พ.ศ.2482
พ.ศ.2482 -  พ.ศ.2487
พ.ศ.2487 -  พ.ศ.2493
พ.ศ.2493 -  พ.ศ.2496
พ.ศ.2496 -  พ.ศ.2499
พ.ศ.2499 -  พ.ศ.2501
พ.ศ.2501 -  พ.ศ.2502
พ.ศ.2502 -  พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 -  พ.ศ.2508
พ.ศ.2508 -  พ.ศ.2510
พ.ศ.2510 -  พ.ศ.2512
พ.ศ.2512 -  พ.ศ.2514
พ.ศ.2514 -  พ.ศ.2517
พ.ศ.2517 -  พ.ศ.2519
พ.ศ.2519 -  พ.ศ.2523
พ.ศ.2523 -  พ.ศ.2524
พ.ศ.2524 -  พ.ศ.2525
พ.ศ.2525 -  พ.ศ.2527
พ.ศ.2527 -  พ.ศ.2530
พ.ศ.2530 -  พ.ศ.2534
พ.ศ.2534 -  พ.ศ.2537
พ.ศ.2537 -  พ.ศ.2538
พ.ศ.2538 -  พ.ศ.2541
พ.ศ.2541 -  พ.ศ.2543
พ.ศ.2543 -  พ.ศ.2544
พ.ศ.2544 -  พ.ศ.2548
พ.ศ.2548 -  พ.ศ.2550
พ.ศ.2550 -   พ.ศ.2554
พ.ศ.2554 -   พ.ศ.2555
พ.ศ.2555 -   พ.ศ.2559
พ.ศ.2559 -   พ.ศ.2561
พ.ศ.2561 -   พ.ศ.2562
พ.ศ.2562 -  พ.ศ.2563
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ถนนวุฒาธิคุณ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 0-4227-9115 โทรสาร 0-4227-9115  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ  โทรศัพท์ 0-4227-8146   E-mail :